Có cách nào để google không quét được mã nguồn trên web không?

Hiện tại web e có fake giao diện của vài trang như gmail, spotify. Và chạy được 1 thời gian thì google chrome sẽ báo đỏ là web độc hại. Vậy có cách nào để chặn google ko thể quét được web của mình k nhỉ. E viết = php thuần + html, css, js

Phân tích để bạn thấy bạn thật ngáo, lập luận như một gã ngốc xít bị gái teen cười:

  1. Fake giao diện của những trang nổi tiếng? Định SCAM người dùng à? Cái này coi chừng đi tù mọt gông.
  2. Google Chrome là trình duyệt web: trình duyệt web đọc trang web mà “có cách nào để chặn google ko thể quét được web” <= người dùng sử dụng trình duyệt để truy cập web bạn, và trình duyệt nó báo đỏ, liên quan gì đến Google ở đây??? Trình duyệt Chrome do Google phát hành, báo đỏ là do trình duyệt Chrome này, không phải do Google Tìm kiếm. Chặn trình duyệt truy cập => web vô dụng. Còn chặn Google Tìm kiếm để hy vọng trình duyệt không cảnh báo người dùng => nhầm chuồng.

Bạn chặn trình duyệt nói chung, Chrome nói riêng bằng cái gì? Những người truy cập bằng trình duyệt khác như Firefox, Edge, Safari cũng đều bị báo đỏ bạn nhé.

Các trình duyệt web hiện nay đều thu thập, thống kê thông tin của bạn gửi vể nhà phát triển trình duyệt và các đối tác về bảo mật để bảo vệ người dùng.

Cách dễ cho bạn: đừng đưa trang web của bạn lên hosting, để trên máy của bạn thôi nhé. Còn đã đưa lên mà không cho người dùng truy cập thì nghe phi lý quá.

Cách giải quyết điên rồ hơn: phát triển 1 trình duyệt và làm cho nó phổ biến như Chrome hiện nay và bạn tha hồ lừa người dùng mà không bị báo đỏ.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?