Có ai xem anime này chưa ạ

Name: Kobayashi-san maid dragon

Một lập trình viên nên biết đến anime này :slight_smile:

2 Likes

web.py phiên bản comment Tiếng Nhật :yum:

4 Likes
1 Like

có ai làm console được như thế này không ạ ( ở 00:46)

2 Likes

That was totally wicked!
Thật là vãi chưởng!
マジやばくね!

3 Likes

ASCII version :slight_smile:

1 Like

Lại thêm 1 anime nữa :v


Name: Knight’s & Magic

4 Likes

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?