Cmd/terminal tự động dừng sau khi chạy một thời gian

Mình đang viết tool có chức năng tự động làm một số việc nhất định không có GUI mà chỉ chạy trên console thôi (Tầm 1 tỷ record lặp đi lặp lại).

Mình cho chạy trên VPS nhưng cứ được một thời gian thì nó bị đơ như crash, mình lại phải sửa lại code và cho chạy tiếp.

Mình dân tay ngang code không hiểu core bọn này, các thím cho hỏi cách khắc phục với :smiley:

chưa thấy có bất kì thông tin gì để người khác có thể giúp bạn

1 Like

nếu là vps free. thì lâu lâu sẽ có cơ chế phát không có connection thì nó sẽ suspend cái process

1 Like

Chung chung lại là vậy thôi bác. Em có test chạy trên windows cmd cũng bị. Em dùng selenium

vps trả phí nhé bác.

vậy mục đích của bạn khi tạo topic này là để làm gì

Mình chạy trên Terminal có sao đâu …Trừ phi dính ngoại lệ thì tool stop
Mình thuờng call API (nếu có) và hạn chế dùng Selenium vì nó hay gặp lỗi, nhất là chạy trên Linux !
Bạn kiểm tra khi stop nó báo lỗi gì rồi fix lỗi !

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?