Client cho Mailtrap.io v1.0

Hi mọi người,

Do nhu cầu cá nhân nên Hà Mã Tím đáng yêu build 1 client nhỏ cho Android của dịch vụ mail ảo (dành cho debug) của Mailtrap.io để sử dụng, sẵn tay chia sẻ lên Amazon Appstore cho ai có nhu cầu.

Chú ý chỉ dùng nếu bạn có sử dụng dịch vụ này.

Đoạn này giới thiệu Mailtrap.io:

Maitrap.io sẽ cung cấp cho bạn 1 inbox/outbox ảo (paid plan sẽ cho phép tạo nhiều inbox/outbox hơn). Tức là bạn sẽ có tài khoản stmp/pop3/imap để sử dụng cho mọi mail client.
Khi client gửi/nhận mail thông qua tài khoản này thì mail sẽ được bắt lại giúp bạn dễ dàng gỡ lỗi, test.
Dịch vụ này hữu ích với các bạn làm web có mail support, giúp bạn xem trước cấu trúc mail đã hợp lí chưa và kiểm tra dịch vụ gửi mail của web mình trước khi go live.

Mailtrap.io cũng giúp bạn generate tự động cấu hình, ví dụ .env của Laravel:


Bạn chỉ cần paste ngay đoạn đó vao .env và chạy clear:config là dịch vụ mail sẽ chạy ngon lành. Tất cả in/out mail đều được bắt vào hộp thư ảo của Mailtrap.io

Đoạn này giới thiệu Unofficial client for Mailtrap:

Ứng dụng này cho phép bạn quản lí toàn bộ tài khoản của bạn, đặc biệt hỗ trợ lưu nhiều API Key giúp bạn bypass việc bị giới hạn số inbox ảo (free plan chỉ cho phép 1 inbox/ 1 tài khoản). Chỉ cần lưu API key với tên gợi nhớ rồi chuyển đổi mọi lúc.

Hầu hết API đã được ánh xạ vào app này, vì vậy bạn có thể dùng nhanh chóng không cần vào web nữa vì Mailtrap.io không có client chính thức.

*Chú ý:
- Đây là tool cho developer nên chỉ chú ý vào công việc, theme sẽ rất là basic.
- Ứng dụng này sẽ không phân phối thông qua CH Play

Một screenshot:

Các bạn có thể tải ngay tại: (dẫn link blog để tiện update store link)

Hoặc các thread:
Daynhauhoc: Client cho Mailtrap.io v1.0
XDA: https://forum.xda-developers.com/android/apps-games/unofficial-client-mailtrap-t4157599
AndroidForum: https://androidforums.com/threads/unofficial-client-for-mailtrap.1327896/

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?