Chuyển vbulletin 4x qua discourse

Xin chào,
Sau khi đọc một số bài trên DNH, mình muốn chuyển forum từ vbulletin 4.x qua discourse, không biết có bạn nào đã làm chưa ? Xin hướng dẫn hay nếu có nhận làm giúp việc này thì xin báo phí qua PM.
Cam on

@enigmaty có làm một cái script import dữ liệu từ vBulletin 4 vào Discourse, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây:

3 Likes

mình có đọc qua nhưng không biết cách làm. Bạn có thể làm giúp không ? Nếu ko nhiều chi phí lắm, mình sẽ trả chi phí hay mời bạn cafe + ăn sáng ở SG.
Cảm ơn

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?