Chuyển trang (Redirect) trong HTTP sử dụng fetch

Hiện tại em có 1 nút button khi click thì sẽ gửi yêu cầu lên sever lấy dữ liệu dùng fetch, lấy dữ liệu xong xử lý DOM hiển thị lên trình duyệt. Hiện em muốn là khi em click vào button sau khi em nhận dữ liệu về và xử lý em muốn được chuyển qua 1 trang khác thì làm như thế nào ạ ? Rất mong anh chị giúp đỡ, nếu thấy em còn hổng ở đâu thì em rất mong anh chị chỉ dậy cho em với ạ ?

Rõ rõ hơn xíu đi bạn ơi, đoc cái này hông hiểu.

1 Like

Xử lý xong rồi mới chuyển trang (1) hay chuyển trang luôn (2) ngay khi chuẩn bị xử lý:

(1) Sau khi hiển thị lên rồi thì document.write(' ```
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://example.com" />
```');

(2) Cái nút button của bạn là một thẻ a, hoặc nó chính là submit form thì sẽ chuyển đến trang được đặt trong phần action=“trang-cần-chuyển-đến” của thẻ form.

3 Likes

Ý bạn dữ liệu nhận được sẽ hiển thị ở 1 trang khác chứ không phải trang hiện tại?

1 Like

Đúng vậy đấy ạ , cảm ơn bạn

Dạ, em cảm ơn ạ.
Em tự viết mã , nên còn rất nhiều thứ chưa hiểu ạ.

Button đó sẽ submit user password lên sever mình dùng fetch, và sau đó nhận về là token và đẩy mình sang 1 trang khác, khi click button sẽ thực hiện 3 việc , submit dữ liệu, nhận về token, và chuyển trang khác, và ở trang khác này mình sẽ xử lý dữ liệu đẩy vào Dom… Em muốn làm như vậy không biết đã đúng thứ tự chưa hay mắc ở chỗ nào ạ, vì em tự học viết mã nên đều tự mày mò hết ạ. Em cảm ơn ạ.

DOM của trang hiện tại bị làm sao mà phải chuyển sang trang khác? Nếu đã chuyển trang thì cứ làm theo kiểu submit form truyền thống đi, đừng dùng kiểu Ajax làm gì, rách việc ra.

3 Likes

đây là mã của em ạ. em muốn ở dòng 39 sau khi nhận được kết quả thì có thể chuyển sang 1 trang khác mang theo kết quả vừa nhận được ạ.

Vấn đề của bạn là if(result) redirect. Hết.
Không liên quan tới form/fetch/button xyz gì cả.

Nên bạn google từ khóa: Redirect url by javascript

3 Likes

Chưa đọc rõ yêu cầu của người hỏi: her/ him muốn mang theo dữ liệu qua bên trang kia mới là rách việc, chứ còn redirect không thôi thì chắc là her/ him không hỏi.

4 Likes

không, mình chỉ đọc code và comment bạn ấy nêu ở “dòng số 39”. Lý do vì code ở trên có chạy thì bạn ấy mới đưa, và mảnh ghép cuối cùng là dòng 39

Trong trường hợp này, lắp lệnh redirect vào dòng 39 là đúng đủ code theo yêu cầu rồi.

Edit:

À đây lỗi mình to đùng rồi, bạn ấy có ghi rõ “kết quả thì có thể chuyển sang 1 trang khác mang theo kết quả vừa nhận được ạ.”

Vậy vẫn là đoạn google đó, truyền dữ liệu qua query string nếu nó đơn giản.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?