Chuyên mục xin tư vấn (httprequest xnet vs HTML Agility Pack)

Vừa rồi mình tìm hiểu Httprequest được 1 a trong group tư vấn sử dụng HTML Agility Pack.
Ae nào rành xin cho e 1 tư vấn cụ thể với ạ.

  • HTML Agility Pack có ưu nhược điểm gì đặc biệt so với Httprequest(XNet)?
  • HTML Agility Pack có sử dụng được post data như bên Httprequest(XNet) không?

Xin cám ơn mọi người đã xem và tư vấn ạ!

Trên Youtube đầy mà.
Từ khóa: c# httpclient
Lớp khóa: HttpClient

Mạnh mẽ hơn thì có Selenium, HTML Agility Pack,…

2 Likes

được có cái httprequest nó nhanh ạ.
trên youtube cũng có nhưng không đầy đủ. có nhiều cái mình tự làm post data site tự chọn vẫn không làm được. hix! chắc phải làm bài post vấn đề khó cụ thể nhờ cộng đồng chỉ lỗi ngu giúp.

selenium e rành rồi.
html agility pack thì e chưa biết qua. để e tìm hiểu.

Gửi dữ liệu kiểu POST thì bạn nên đọc về multipart/form-data. Dữ liệu dùng cách này thường dùng (bắt buộc) khi gửi tập tin (dữ liệu nhị phân).
Không nhầm thì trong HttpClient không hỗ trợ sẵn phương thức gửi kiểu này. Bạn phải tự viết và đẩy dữ liệu theo luồng đi (output stream).


https://www.w3.org/TR/html401/interact/forms.html#h-17.13.4.2
https://tools.ietf.org/html/rfc2388

Từ khóa: multipart/form-data boundary.

Mình nhớ là cũng từng vọc cách POST với HttpClient này rồi (đã thành công). Nhưng về việc gì thì quên mất tiêu. Lúc đó Chrome có 1 bug về cái “boundary” này.

4 Likes

post bằng httprequest.post có dễ hơn httpclient không ạ.
bữa thấy các bạn khác dùng httprequest.post.
Cái khó của e là khi f12 chrome lên. không biết chọn cái network nào cho chuẩn
Mà debug trong loại này cũng chưa rành lắm nên hơi gặp khó khăn.

e mới request (get, post) được rồi ạ. hic hic. Mừng quá. :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?