Chuyển Light Theme trên Eclipse

Hello mọi người, em cài Eclipse trên Manjaro mà cái Dark Theme nó xấu dã man. Em lại thích sài Light Theme giống trên Windows hơn. Có cách nào để chuyển không ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?