Chuyển folder chứa nhiều image thành Binary - Winform

c-sharp

(The rose) #1

Chào mọi người. Mình có yêu cầu chuyển 1 folder chứa nhiều ảnh thành binary và lưu kết quả xuống folder khác. Sau đó có thể chuyển ngược folder đó lại thành folder ảnh.
Mình làm với 1 bức ảnh thì được rồi, nhưng vẫn chưa tìm được hướng đi cho 1 folder. Mọi người có ý kiến gì giúp mình với. Many thanks!


(Trương Tấn Phát) #2

Tương tự lưu trữ (không nén) hoặc nén của zip hay rar thôi.


(Vuio) #3

Nén folder thành 1 file zip. Sau đó copy vào thư mục thứ hai.
Trên google có hướng dẫn nén zip cả thư mục với C#, bạn tìm hiểu thêm.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?