Chuyển code từ jQuery sang JS thuần

javascript

#1

Chào các bạn, mình có 1 đoạn code nhỏ như thế này
mình có 1 cái nav menu, khi click vào link nào thì nó sẽ cuộn đến cái section ở phía bên dưới:

<div class="nav">
  <a href="#section-1" class="nav-item">A section</a>
  <a href="#section-2" class="nav-item">B section</a>
  <a href="#section-3" class="nav-item">C section</a>
  <a href="#section-4" class="nav-item">D section</a>
</div>

và mấy cái section tương ứng như thế này

<div id="section-1">
  Section 1
</div>
<div id="section-2">
  Section 2
</div>
<div id="section-3">
  Section 3
</div>
<div id="section-4">
  Section 4
</div>

sử dụng jQuery thì chạy ok

jQuery( '.nav' ).on( 'click', 'a', function ( e ) {
  e.preventDefault();

  var target = jQuery( this ).attr( 'href' );

  jQuery( 'html, body' ).stop().animate( {
    scrollTop: jQuery( target ).offset().top
  }, 500 );

  return false;
} );

nhưng mình thay bằng đoạn code js này thì ko chạy, ko biết mình thiếu hoặc sai cái gì mà code ko chạy

function scrollTo( element, to, duration ) {
  if ( duration < 0 ) return;
  var difference = to - element.scrollTop;
  var perTick = difference / duration * 2;

  setTimeout( function () {
    element.scrollTop = element.scrollTop + perTick;
    scrollTo( element, to, duration - 2 );
  }, 10 );
}

var demo = document.getElementsByClassName( 'nav-item' );
for ( var q = 0; q < demo.length; q++ ) {
  demo[ q ].addEventListener( 'click', function ( e ) {
    e.preventDefault();

    var _a = this.getAttribute( 'href' ).substr( 1 );
    scrollTo( document.getElementById( _a ), 0, 100 );
  } );
}

Mình có ném đoạn code lên Codepen, bạn nào rảnh qua xem giúp mình nhé :smiley:

Sử dụng jQuery:

Sử dụng JS thuần:


(Người bị bơ) #2

Bạn dùng element.offsetTop nhé (hoặc xem lại thử, lâu rồi ko chú ý).
Chứ bạn dùng scrollTop là trả về 0 này.


#3

cảm ơn bạn nhé, mình cũng ko rõ sao cái scrollTop kia lại bằng 0, mặc dù focus đúng document trên w3c, để mai mình test lại xem


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?