Chuyển background "bắt đầu" trên CodeBlocks về mặc định

Background “bắt đầu” của mình bị thành màu đen, làm thế nào để chuyển về mặc định ạ ? Mình xin cảm ơn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?