Chương trình tính tiền điện của hộ gia đình

Em đang tập viết java tới bài if - else mà cô cho khó quá không biết phải viết cái if - else như thế nào, xin các cao nhân giúp em.

cho số điện là 370, bạn có tính ra được kết quả không?
bạn đang gặp khó khăn gì?

6 Likes

viết chương trình java mình ko hiểu mình nên viết theo như thế nào mình dg học tới bài if - else

em ko biết nó viết như thế nào á anh mong anh có thể giúp em

Giống như topic khác của cậu, bọn tớ không giải hộ bài tập.
Bài tập này cũng khá cơ bản, vậy nên cậu thử đọc lại textbook và thử code xem.

Nếu bạn nào có nhã ý làm hộ bài tập này, xin vui lòng reply trong vòng 24h kể từ sau post này

6 Likes

Bài này không khó đâu, chỉ là bạn chưa hiểu rõ cách tính tiền điện thôi

6 Likes

This topic was automatically closed after 18 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?