Chương trình Master của Đại học Maharishi

degree

(Hai) #1

Lướt facebook, mình thấy có anh bạn giới thiệu chương trình học Master này khá thú vị, vừa
học sau đó làm full time intern kiếm tiền.

Chi tiết về bằng Master mọi người có thể đọc thêm ở link dưới đây:
https://multimedia.getresponse.com/967/597967/documents/517692705.pdf


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?