Chọn trường đại học khá

Các a/c cho e hỏi các trường đại học top 2 ở hà nội có ngành cntt đào tạo khá tốt là những trường nào ạ?
2. E cx dag phân vân về trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp có a/c nào từng học cho e xin chút review và Chất lượng đào tạo ra sao ạ?
E cảm ơn!

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?