Chọn trường có ngành cơ điện tử và kĩ thuật điện tử

Em sắp xét nguyện vọng r ạ, bây giờ nếu muốn cơ điện tử và kĩ thuật điện tử nên học trường nào vậy ạ mọi người giúp em chọn tầm 2 3 trường với

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?