Chọn giả lập cho máy HP 2gb ram

Mng ơi máy HP 2gb ram nên tải giả lập nào ạ :((

Thuê VPS …

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?