Chọn Framework php nào?

Hiện tại tôi được nghe nhiều người nói Codeigniter không tốt như xưa, không nên học hay phát triển có đúng không? Vì tôi thấy mã nguồn Codeigniter rất nhẹ, theo chuẩn MVC, và Codeigniter v4 được đánh giá cao?

Nukeviet, dường như hàng việt nam này đang được chính phủ, giáo dục chọn làm nền tảng chính, nhưng ít cộng đồng hỗ trợ, vậy tôi có nên thử qua Nukeviet trong thời điểm hiện tại không?

Wordpress là phổ biến nhất, nhưng nếu không cài plugin tè le, thì Wordpress có bảo mật không và tầm 1000post thì chạy ổn không?

cái nào kiếm ra tiền thi học, đâu phải đi làm sẽ chỉ làm việc với 1 fw suốt đời
còn nếu như mới bắt đầu với php thì hiển nhiên phải chọn 1 cái dễ học, dễ làm quen, nhiều người sử dụng để có cộng đồng hỗ trợ, xét về tiêu chí này thì hầu như Codeigniter là best trong đám php

Hiện tại mình thấy Laravel đang phát triển rất tốt, được cộng đồng hỗ trợ tuyệt vời
Nếu muốn phiên bản gọn nhẹ hơn thì có Lumen nha bạn

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?