Chia sẻ ebook java

FOR JAVA GEEKS

Hôm nay đào email lên thấy có thư gửi từ trang javageek gửi cho mình 1 số về java rất hay và bổ ích nữa:

JSF 2.0 Programming Cookbook
Spring Data Programming Cookbook
Apache Hadoop Cookbook
Android Programming Cookbook
JavaFX Programming Cookbook
Selenium Programming Cookbook
Vaadin Programming Cookbook
Mockito Programming Cookbook
Jetty Server Cookbook
Apache Maven Cookbook
Apache Tomcat Cookbook
GWT Programming Cookbook
Groovy Programming Cookbook
Gradle Build Automation Handbook
Docker Containerization Cookbook
Eclipse IDE Handbook
IntelliJ IDEA Handbook
Spring Framework Cookbook
Apache Solr Cookbook
JUnit Programming Cookbook

Đây toàn là handbook và cookbook miễn phí của javageeks
Chúc các bạn có 1 cuối tuần đọc sách vui vẻ

Lưu ý: Sách toàn Tiếng Anh thôi nha! Tiếng Việt thì các bạn tự search nhé

Bổ sung cho thớt

https://www.javacodegeeks.com/minibook/

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?