Chia sẽ ebook đang miễn phí trên Amazon

Tình cờ đi dạo trên mạng thấy một bài viết của nguoisechia nào đó trên facebook thấy có ích nên chia sẽ cho anh em tìm hiểu cho vui. Do link dài quá nên em cũng chẳng biết có các lĩnh vực nào nữ, vào hai ba link đầu thì có sách về javascript. Cũng chưa biết rõ khi nào nó sẽ hết free nữa nên anh em nào rãnh thời gian thì cứ vào lấy về mà đọc, dù không phải là lĩnh vực của bản thân thì cũng có ích cho vốn kiến thức mà. Đọc ở dạng kindle của thằng Amazon :slight_smile:https://www.amazon.com/dp/B014ILYJRG2 Likes

:joy: Biết ngay là quyển mình cần nó không free mà :smile:
Cảm ơn bác vì bài viết nhé :smiley:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?