Chia lại khóa học stm32

Mình có 5 khóa học stm32 của fastbit trên udemy dạy từ a-z. Đã học xong cần chia lại ạ. Ai cần liên hệ mình nha

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?