Chỉ giáo về xây dựng website tìm kiếm việc làm


(Trần Quốc Thi) #1

hiện tại bên mình muốn xây dựng một website ngành nhà hàng khách sạn và đối thủ cạnh tranh chính là chefjob. Ở đây có cao thủ nào đã từng xây dựng website nào dạng tuyển dụng chưa ạ. Em còn nhiều vấn đề muốn hỏi


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?