Chỉ cách chỉnh background trong photoshop

Các cao nhân chỉ giúp e cách chỉnh background như ảnh 2 với ạ, ảnh 1 là e vẫn đang chỉnh ạ, e cảm ơn ạ

Ảnh 1:

image

Ảnh 2:

KETTHUC

Lớp hiệu ứng chạm khắc (emboss effect) nằm dưới nhất, hình gốc nằm trên cùng nhưng chỉ hiện một phần như hình 2, có thể là có lớp mặt nạ (Mask layer), cũng có thể là hình gốc đã bị xóa phần viền xung quanh.
Có thể còn vài lớp phụ họa cho hiệu ứng chạm khắc.
Mà cái hiệu ứng chạm khắc thì mình chả rõ PTS có sẵn hay không. Mình không rành PTS cho lắm. :expressionless:

5 Likes

Cách mình làm là như này: dùng cục tẩy để tẩy (hạ opacity của tẩy).
(còn cách cao siêu hơn thì mình không biết :joy: )

2 Likes

Keyword của effect trắng đen: emboss filter
Keyword của effect viền: vignette filter

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?