Chèn thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MS Access trên Java

Mọi người ơi cho em hỏi là câu lệnh em dùng với PreStatement trên Java để chèn thêm dữ liệu vào bảng CSDL MS Access đúng chưa ạ mà nó báo lỗi ạ? Em cảm ơn nhiều!

acsdl1 !

acsdl2

merged to the #1 post by noname00

nó báo lỗi nhưng lỗi gì các bạn tự đoán rồi trả lời hộ mình nhé :joy:

2 Likes


Dạ nó báo lỗi như vậy ạ, :sob:

Xem lại xem đã đủ các cột trong database chưa. Nếu không đủ hoặc không muốn insert hết tất cả các cột thì cần phải define ra các cột muốn insert. Chi tiết define như thế nào thì kiểm tra tài liệu về lệnh insert nhé

5 Likes

Bạn xem lại cấu trúc bảng Students của bạn và đưa ra câu lệnh insert cho đúng số cột.

5 Likes

em đã thêm đủ tham số của values đúng với số cột của bảng rồi mà vẫn chưa được ạ :sob:

Bạn cho mọi người xem câu lệnh insert mới và cấu trúc bảng đi? Vẫn chưa được thì là lỗi gì?

3 Likes


Bảng dữ liệu của em có 6 cột như thế này ạ

Capture7-17-2020

Thử dùng rõ ra như vầy luôn coi sao
insert into Students (ID, FullName, ..) values (?,?, ..)

5 Likes

Vẫn chưa được ạ :sob:

bạn đừng như kiểu baby feed nữa. Lỗi là lỗi gì, bạn đã làm được như thế nào thì phải show ra thì mn mới biết mà bắt bệnh chứ đoán già đoán non sao ra được

6 Likes

Em đổi ucanaccess từ 3.0 sang 5.0 và sửa lại câu lệnh như bác thì sửa được rồi ạ, Cảm ơn bác nhiều!

1 Like

Em sửa được rồi cảm ơn bác nhiều ạ !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?