Chèn dữ liệu từ phpmyadmin vẫn hiện thẻ p

Em chèn dữ liệu từ phpMyadmin vào thì nó vẫn hiện thẻ <p>, phải sửa như nào ạ :frowning:

Câu hỏi thiếu thông tin, đố ai đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng mình cũng là một tay được trang bị “trí tuệ nhân tạo” nên đoán rằng bạn dùng trình soạn thảo dạng WYSIWYG nên khi save dữ liệu thì nó biến thành đoạn văn. Cứ bạn dùng phpMyAdmin để nhập liệu thì không bị kiểu đó đâu, code PHP có câu lệnh SQL là INSERT INTO table VALUES (“giá trị bạn viết ngay vào đây thì cũng không bị”).

Cho nên, dùng textarea bình thường để nhập thông tin nếu bạn không có định soạn thảo văn bản có định dạng (dùng các thứ như CKEditor, Aloha, Froala, TinyMCE,… )

3 Likes

Em cảm ơn ạ, tại em cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào, e tìm được cách sửa rồi ạ.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?