Checklist trong java

Mọi người cho em hỏi về các Code Review Em cảm ơn ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?