Checklist học javascript cho người mới

4 Likes

Cái này dùng làm gì nhỉ?

Một trung tâm đào tạo nào đó, phóng to rồi in cái này ra khổ lớn, treo ở chỗ nào đó cho dễ nhìn để HÙ DỌA những học viên mới. Rất hiệu quả.

7 Likes

1 hình thức vẽ midmap thôi mà bạn, đâu cần căng thẳng vậy :grinning:

1 Like

Mind map mà xoay vòng tròn là hỏng rồi. Như bạn trên nói, chủ yếu là để khè học viên hoặc trong 1 buổi thuyết trình gây ấn tượng thì được chứ cung cấp thông tin thì tệ

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?