Check kéo thả đúng vị trí trong Game Jigsaw

Hi ace. E đang làm khóa luận game Jigsaw & em chọn game Wood Jigsaw như ảnh, e mò mãi mà không biết cách nào có thể check được kéo thả đúng vị trí. Mn giúp e với ạ. E học JS nên dùng framework Phaser.

mỗi miếng jigsaw, bạn gắn 1 ID
trên cái board, bạn tách ra nhiều khu vực, mỗi khu vực bạn set correctId = ID của miếng jigsaw bạn muốn, bạn cho là đúng
khi cái tâm của miếng jigsaw nó vô cái khu vực -> get ID và check thôi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?