Chạy XAMPP thì bị lỗi Error: Apache shutdown unexpectedly

cái này bị lỗi gì các anh chị chỉ giáo giúp em
xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự góp ý nhiệt tình từ anh chị

15:16:05 [main] Initializing Control Panel
15:16:05 [main] Windows Version: Windows 8 64-bit
15:16:05 [main] XAMPP Version: 5.6.8
15:16:05 [main] Control Panel Version: 3.2.1 [ Compiled: May 7th 2013 ]
15:16:05 [main] You are not running with administrator rights! This will work for
15:16:05 [main] most application stuff but whenever you do something with services
15:16:05 [main] there will be a security dialogue or things will break! So think
15:16:05 [main] about running this application with administrator rights!
15:16:05 [main] XAMPP Installation Directory: “c:\xampp”
15:16:05 [main] Checking for prerequisites
15:16:17 [main] All prerequisites found
15:16:17 [main] Initializing Modules
15:16:18 [main] Starting Check-Timer
15:16:18 [main] Control Panel Ready
15:16:22 [Apache] Attempting to start Apache app…
15:16:22 [Apache] Status change detected: running
15:16:29 [Apache] Status change detected: stopped
15:16:29 [Apache] Error: Apache shutdown unexpectedly.
15:16:29 [Apache] This may be due to a blocked port, missing dependencies,
15:16:29 [Apache] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
15:16:29 [Apache] Press the Logs button to view error logs and check
15:16:29 [Apache] the Windows Event Viewer for more clues
15:16:29 [Apache] If you need more help, copy and post this
15:16:29 [Apache] entire log window on the forums
15:17:09 [main] Executing “services.msc”

Thử chạy với quyền admin xem có được không? Đạt không dùng XAMPP mà chỉ đoán theo thông báo của chương trình thôi.

1 Like

Sờ tách ô vờ lâu (stackoverflow)

Quote nhỏ:

Open Skype.
Tools -> Options -> Advanced -> Connection.
Disable the “Use port 80 and 443 for alternatives for incoming connections”
Sign Out and Close all Skype windows. Try restarting your Apache.

3 Likes

Đổi port của HTTPS và Apache là ok à bạn :smiley:

1 Like

em khong xai skype anh oi
vay lam sao a

da doi 80 thanh8080 va 443 thanh 4433 nhung deu ko duoc anh han a

chay roi nhung khong duoc a dat a co the win 10 chua tuong thich thi phai??

nếu bạn chạy win 10 thì chịu khó đợi những phần mềm khác cập nhật lên.

vang em xin cam on :grinning:

Turn off Skyper + process vm-hostd.exe (VMware host)

1 Like

skype em uninstal roi nhung ko duoc anh can a

có chạy vmware ko -_-

cung khong luon anh oi mac du da go ra cai lai roi van ko duoc

mà lúc chạy lại thử bạn có Run as Admin ko hay chỉ nháy và mở :o

tất cả đều chạy quyền admin a à có lẽ win 10 chưa tương thích hạ win ok rồi e cảm ơn

em cũng đang bị lỗi như chủ thớt không biết chủ thớt đã tìm được giải pháp chưa. rồi thì share em với ạ

Chào mọi người, hôm nay em cũng bị lỗi này. Cách giải quyết :
B1 : Chọn Config => Chọn Apache(httpd.conf-cái đầu tiên) => Tìm (Listen : 80) đổi thành (Listen : 8080) => (ServerName localhost : 80) đổi thành (ServerName localhost : 8080) => Lưu lại => Tắt
B2 : Chọn Config => Apache (httpd-ssl.conf - cái thứ hai) => Tìm (Listen : 443) đổi thành (Listen: 4433) => Tìm () đổi thành () = Lưu lại => Tắt.
B3 : Sau đó mở lại xampp chạy start Apache + MySql
Link hướng dẫn em tìm cách fix error : https://www.youtube.com/watch?v=knqw368RNXk

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?