Chạy phần mềm 32bit trên window 7 64 bit

Hiện tại máy mình chạy window 7 64 bit, mà có một số phần mềm chỉ chạy được trên window 32 bit, có cách nào cài những phần mềm 32 bit mà chạy được trên window 7 64bit ko nhỉ.

32bit vẫn chạy được trên nền 64 mà bạn !

3 Likes

ko được bạn ạ. có nhe nói cách tạo window ảo xp, ko biết có nặng ko nhỉ.

Run như thường mà …Mỗi Linux là k biết cách thui

1 Like

64 bit ko chạy được trên 32 bit, chứ 32 bit chạy bình thường
Ko biết bạn có nhầm lẫn gì ở đây ko

3 Likes

Chạy như thường mà bạn, chẳng có phần mềm nào 32-bit mà ko chạy dc trên 64-bit cả

3 Likes

Mình mình cài rồi vào nó báo ntn này

Rồi ấn Continue

:joy: bạn mở ổ C ra rõ ràng có folder ProgramFiles(x86). những phần mềm 32bit trong đó đó (nếu cài mặc định đường dẫn). lỗi trên hình như do .Net mà. Chỉ có 64 k chạy dc trên 32 thôi.

3 Likes

Mình xóa đi cài lại, vào chương trình thì báo thế này. Không biết khắc phục kiểu gì nhỉ

Bạn cho tên với link tải cái phần mềm 32bit kia được không, chứ nhìn mấy cái screenshot kia không đoán được đâu b :sweat_smile: cái hình trên là b cài .NET xong nó bảo là “không cần cài đâu máy có sẵn rồi” :smile:

1 Like

Phần mềm là GisTranVilis
Bạn thử cài xem rồi vào chạy được ko

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?