Chức năng kiểm tra bài viết đã nhận được câu trả lời thích hợp?

Em có ý kiến thêm chức năng kiểm tra bài viết thế này.

Chủ topic lập topic, mọi người vào trả lời, nếu chủ topic cảm thấy nhận được câu trả lời thích hợp cho bản thân thì nhấn vào cái gì đó để đóng bài viết, và tiêu đề bài viết sẽ đổi màu chữ hoàn thành yêu cầu bài viết.

Nếu bài viết vẫn chưa có câu trả lời thì sẽ được đưa lên trên khi người post yêu cầu đến khi nào nhận được câu trả lời.

5 Likes

Ý tưởng hay, đã Bookmark tối về ngâm cứu.

4 Likes

cái này hay. em cũng muốn hỏi anh cách đóng topic mà nghĩ lại topic đó để ng khác vào đặt câu hỏi có liên quan tranh thủ em trả lời. thiết ngĩ có cái nút nhận đc câu trả lời chứ đừng đóng topic. bởi vì tri thức ko có giới hạn. đừng đóng lại . :smile: đây là ý kiến của em thôi

3 Likes

@Nhanh_Lan_R_ng từ bây giờ em bấm vào biểu tượng ở post mà em cho là trả lời câu hỏi của em đúng nhất.

Câu trả lời được chọn sẽ chuyển sang màu xanh lá như hình dưới, được lấy từ topic hỏi đáp làm ví dụ

Ghi chú:

  • Người chọn câu trả lời đó có thể hủy chọn và chọn câu trả lời khác nếu thấy câu trả lời khác hợp lý hơn.

  • Tại một thời điểm chỉ có một câu trả lời được chọn.

2 Likes

Đưa topic này lên top một thời gian để mọi người biết tính năng mới.

This topic is now pinned globally. It will appear at the top of its category and all topic lists until it is unpinned by staff for everyone, or by individual users for themselves.

1 Like

Ai lựa chọn câu trả lời đúng nhất cũng dc ah a? e trả lời xong e tick cho e lun cũng dc kìa, ng khác chọn câu trả lời khác đúng, e vô tick lại cũng dc thi fai. :smile: E ngĩ cho ng tao topic chọn thôi.

3 Likes

Đây là một giới hạn, anh sẽ lên Discourse hỏi lại.

3 Likes

Cái này anh đang dùng plugin nào vậy? Em nhớ có đọc trên Discourse mà không tìm được link @ltd

1 Like

@thangngoc89 dùng cái này nhé https://github.com/shivpkumar/Solved-Button

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?