Cấu trúc chuẩn của một project backend spring boot

Mọi người ai có thể chia sẻ cho e một project spring đầy đủ thành phần như mapper, exception,config, auth,contain,service,repository … dc k ạ

Đây là 1 repo github ví dụ cho bạn tham khảo

4 Likes

em cảm ơn a nhiều ạ …

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?