Câu hỏi về sort values trong Python

Mọi người cho em hỏi sau khi tính tổng doanh thu một cột dữ liệu “thành phố” mà em đã groupby các thành phần trong cột dữ liệu “thành phố” đó. Thì làm sao để sắp xếp doanh thu theo thứ tự từ lớn đến bé ạ Em mới tìm hiểu Python nên không rành lắm. Mong các cao nhân giúp đỡ. Em cảm ơn ^^^^^^^

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?