Cấu hình Tomcat server

Mình có tham gia một dự án về tai nạn giao thông trên trường cùng thầy giáo và được thầy giao cho phần cài đặt và cấu hình webanno.

Mình có đọc hướng dẫn cài đặt trên server https://webanno.github.io/webanno/releases/3.0.1/docs/admin-guide.html#_dedicated_tomcat_instance
nhưng không biết phải cấu hình như thế nào vì chưa dùng bao giờ (thực ra có biết gì về server đâu :smile:).

Nay ngồi tra mạng mà không biết cấu hình như thế nào, hỏi mấy đứa bạn cũng chả ai biết :cry:
Trong hướng dẫn họ có bảo cấu hình Tomcat, vậy mình cần làm những gì để cấu hình tomcat? Cần cài đặt thêm gì trên máy để cấu hình không?

Đây là ảnh đăng nhập vào trang quản trị của trang web:

Hi HaVietTrang.
Cài web server như bình thường mà.
1 Debian 8.0.0
2 Thêm uer ww-data.
3 Cài MySQL.
4 Login root rồi gõ lệnh.
EZ @_@!

Ubuntu/Windows cũng được hả bạn?

Hi HaVietTrang.
Bạn làm cung thầy giáo thì ít nhất cũng phải đọc tài liệu rồi hẵng hỏi. (Vừa xem lol xong).
Những cái đó trong link bạn pót có hết rồi.

Cơ bản là mình k làm bên server bao giờ, mà đây là trang web thầy giáo đưa, nên phải liên hệ bên cung ứng để nhờ họ deploy hộ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?