Cấu hình laptop này thì nên cài win nào?

HP probook 3430s câus hình i3 2130 ram gb thì nên cài win nào ạ?

Hiện tại win 10 đã có thể cài đặt trên mọi cấu hình, nếu máy quá yếu thì cài win 10 lite x86 hoặc những bản customize tương tự.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?