Cặp bài trùng Greenshot + Imgur

Mình đã giới thiệu qua dịch vụ chia sẻ ảnh imgur.com ở bài trước. Trong phần này Đạt sẽ tiếp tục với Greenshot, một ứng dụng chụp màn hình miễn phí mã nguồn mở.

Greenshot có thể chụp màn hình bằng phím print screen như bình thường. Tuy nhiên sau khi chụp xong bạn có thể chọn vùng muốn chụp, có thể chụp được con trỏ chuột, có thể làm mờ đi vùng nhạy cảm

Để vẽ được, sau khi chụp xong các bạn chọn “Open in image editor” hoặc chọn “Upload to imgur”.

Khi chọn upload to imgur, thì greenshot sẽ tự động upload lên với tài khoản ẩn danh. Nếu bạn muốn upload ảnh lên với tài khoản imgur của mình thì bỏ chọn “Use anonymous access”

Một vài hotkey khi dùng Greenshot’s image editor

  • o - kích hoạt tính năng che mờ
  • a - kích hoạt tính năng vẽ mũi tên
  • r - vẽ hình vuông
  • e - vẽ hình eclipse
  • l - vẽ đường thẳng
  • f - vẽ thoải mái
  • t - viết chữ

Download Greenshot ở đây

http://getgreenshot.org/current/

1 Like

Tham khảo thêm một vài apps và extensions ở đây: http://imgur.com/apps

4 Likes

Hay, trước giờ không để ý món này.

2 Likes

Cái link Minh gửi đầy đủ hơn. Có nhiều ứng dụng hay.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?