Cần trợ giúp về code


muốn cho cái ảnh lúa nằm ngang với cái chữ danh mục thì sao ạ. Em mới học code đc 2 ngày nên mọi người chỉ dễ hiểu xíu dùm ạ

Mình góp ý bạn nên đưa code lên để mn có thể vào trợ giúp. Paste lên Create a New Pen (codepen.io) càng tốt. Chứ nhìn mỗi hình vậy ai mà biết được :sweat_smile:

2 Likes

2 posts were removed

Lên trang http://codepen.io/pen nhập từng phần HTML, CSS, Javascript rồi lấy liên kết chia sẻ đưa lên đây.

3 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?