Cần trợ giúp về các vấn đề trong ứng dụng 3 tầng sử dụng EntityFramework

c-sharp

(Chí Huy) #1

Chào mọi người, mình đang viết ứng dụng quản lý sinh viên bằng c# theo mô hình 3 lớp, sử dụng Entityframework, có vài rắc rối trong quá trình viết các chức năng tìm kiếm/ thống kế thông tin. Bạn nào có thể hỗ trợ giúp mình không? Minh cảm ơn


(Dasfa Adsaf) #2

Làm class thông tin, sau khi có thông tin thì cho hết vào các đối tượng trong class đó, khi cần tìm hay thống kê thì gọi các function(lệnh) trong class thông tin đó ra


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?