Cần tìm người hoàn thiện code quản lý bán hàng Codeigniter framework

php
codeigniter

(Hoàng Nguyễn) #1

Xin chào các bạn, mình cần tìm người hoàn thiện code quản lý bán hàng có sẵn đã được viết trên framework codeigniter. Mã nguồn tại https://echip.pro/cua-hang/phan-mem-quan-ly-ban-hang-cho-cac-cua-hang-cong-ty/
Mình sẽ cung cấp mã nguồn, cần thêm một số chức năng như export ra excel, thêm các báo cáo tùy chỉnh, thêm thông báo hàng sắp hết, tính năng cập nhật giá cả. Bạn nào quan tâm có thể comment hoặc inbox mình kèm chi phí nhé. Xin cám ơn!


(Tên Gì Cũng Được) #2

Ý bạn là bạn mua mã nguồn rồi mà cần freelancer tùy biến?


(Hoàng Nguyễn) #3

Đúng rồi đó bạn vì mình mua xong thử thì code vẫn còn nhiều chức năng chưa có, với còn lỗi nữa. Mà mình không biết code nên cần tìm người giúp với giá happy :grin:


(Tên Gì Cũng Được) #4

nếu vậy thì inbox mình thử nhé


(system) #5

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?