Cần thuê người viết code phân trang dạng tập phim cho blogspot

Hi all !
Hôm qua e có hỏi các anh về đoạn Jquery, nhưng thực hiện vẫn chưa ok dc. Bác nào viết đc code phân trang tập phim pm fb e : https://www.facebook.com/batung.193. Em xin cảm ơn và hậu tạ ạ !

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?