Cần out source người làm tool như bên dưới

Cần người có thể làm được dự án như này.

Làm ăn gian dối quá cậu ơi :sweat:


Cậu có thể lên trên các trang job freelancer, đăng rõ nội dung công việc + giá tiền. Tớ nghĩ sẽ có người giúp cậu. Cậu chắc chỉ cần tiền thuê + mua VPN để làm thôi :sweat:
Vì tool này phục vụ động cơ “làm ăn gian dối” (dùng để đăng nhập các tài khoản facebook đã bị hack từ các location khác để đánh lừa facebook/các sàn EC, tạo các đơn hàng ảo, tăng tương tác campaign nhằm trục lợi từ việc khai thác tâm lý người tiêu dùng - nó không hợp đạo đức, và bị facebook cũng như các sàn EC nỗ lực ngăn chặn), topic này được đánh giá là không phù hợp trên DNH. Vì thế, tớ sẽ đóng topic này lại.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?