Cần người dạy mã hoá source code java

Chào mọi người có ai dạy kèm mã hoá source code java không ạ e có trả phí dạy thêm em cám ơn

Này có tool mà, nó gọi là obfuscate.
Từ khóa là obfuscate java code hoặc nếu làm android thì obfuscate android

8 Likes

Em thấy tool thì người khác có tool sẽ dịch ngược được ạ cho e hỏi có phương pháp nào có thể chống dịch ngược tốt không ạ

Có chống dịch ngược được nhé. Sau khi biên dịch xong thì sửa vài byte trong tập tin .class là được, thích sửa kiểu gì cũng được. Chỉ có điều là chạy cũng không được luôn.


Một số cách khả thi:

4 Likes

Bác cứ chêu em không chạy được thì mã hoá làm gì :((

chắc chỉ chống được ở mức sơ sơ thôi, chứ bọn nó cố tình dịch ngược thì nó thuê bọn chuyên nghiệp dịch cái một, đến cả code c,c++ , nó còn dịch ra mã assably rồi buil ngược lại đc thì chống sao, dùng obfuscate để làm nhiễu code chống bọn gà mờ thôi, còn 1 cách nữa là load file thực thi khi chương trình chạy, khi tắt thì xóa …

2 Likes

Cậu nên đọc kỹ câu trả lời của @SITUVN.gcd :smile: Trong đó có nói rõ mọi thứ cậu cần biết cho việc anti-decompile.
Cơ mà, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể ngăn chặn được toàn bộ. Bất cứ ai, nếu có đủ quyết tâm và bỏ ra đủ nỗ lực, cũng có thể đọc file .class và hiểu được chương trình làm gì (cậu không thể mã hóa được file này).
Tuy nhiên, tin tốt là file này không hề dễ đọc hiểu, nên việc của cậu chỉ là cố làm cho file .java khó đọc hơn thôi (nhiều khi, việc cậu code kém đã làm được điều đó một cách xuất sắc rồi :smile: ). Hướng làm đã được @Lovemagic@SITUVN.gcd đề cập rồi.

Hope it helps!

5 Likes

Dạ vâng em cám ơn mọi người

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?