Cần một vài câu hỏi về java core

Hello mọi người,

Em mới học xong java core, không biết còn bị hổng chỗ nào không? Bây giờ em cần một vài câu hỏi, mọi người có thể dành một chút thời gian để đặt câu hỏi cho em được không ạ?

Em cảm ơn,
Ngày mới vui vẻ.

1 Like

equals()== dùng thay thế cho nhau được không?

Java không hỗ trợ hoặc hỗ trợ structure và union?

9 Likes

dzạ k0 ! dùng == khi so sánh primary datatype (int, long, double, boolearn, …) còn equal dùng để so sánh đối tượng vs nhau ( vd : String, … )

đúng được ở câu trả lời nhưng giải thích không đầy đủ và chính xác hoàn toàn

7 Likes

Chương trình dưới đây cho kết quả gì?

public class Main() {
 public static void main(String args[]) {
  String question = "Will you marry me?";
  if (!question.isEmpty())
   System.out.println("Yes");
  else
   System.out.println("No");
 }
}
6 Likes

Trong thư mục jdk có folder jre, jre đó khác gì với jre download rời (nằm bên ngoài thư mục jdk)

5 Likes

Câu hỏi:
Em học Java core để làm gì? rồi em sẽ làm gì tiếp theo với nó?

5 Likes

@hungsteve
Chương trình in ra “yes”. Vì question.isEmpty() là false do question không trống mà có ! đứng đầu nên false -> true và in ra “yes”

@superthin
Câu trả lời giống bạn @CamTu nhưng em bổ sung thêm là:

 • == dùng để so sánh giá trị của kiểu nguyên thủy và so sánh vị trí của đối tượng.
 • equals() dùng để so sánh giá trị của đối tượng.

@giinny10

 • jre outside cài trên máy của khách hàng để chạy chương trình .

 • jre bên trong jdk sẽ bị xóa khi xóa jdk

 • jre outside thì không bị xóa khi xóa jdk

Hiện tại em chỉ biết như vậy. Nếu thiếu, mong anh bổ sung cho em.

Em cảm ơn

 1. Phân biệt JDK, JRE JVM.
 2. Tính đa hình trong jva thể hiện qua việc gì
 3. Khác nhau giữ static và non-static
 4. Bao nhieu loại exception trong java
 5. Cơ chế hoặc động ArrayList
 6. Phân biệt Integer với int.

7 Likes

@VietnameZe

 • java core là java căn bản, học căn bản xong rồi học lên nâng cao.
 1. abstract class và interface khác nhau ở chỗ nào
 2. có thể tạo attributes cho interface được không
 3. thuận ngữ type unboxing và type boxing trong java có nghĩa là gì. mô tả chi tiết cách thức hoạt động
5 Likes
 1. Cách khởi tạo và công dụng của hàm constructor trong Java?
 2. Nêu tác dụng của từ khoá synchronized ?
2 Likes

@tigerczar

 1. constructor là một phương thức đặc biệt không có kiểu trả về và có tên trùng với class. Dùng để khởi tạo đổi tượng.
 2. Từ khóa synchronized: thực ra em cũng chưa hiểu về nó lắm nhưng tác dụng của nó là dùng để khóa đối tượng, chỉ cho phép 1 luồng sử dụng đối tượng đó.

Nếu em trả lời sai hoặc thiếu thì mong anh xem và bổ sung thêm cho em.
Em cảm ơn.

câu hỏi này cũng hông fundamental lắm, mà tự nhiên trong đầu nảy ra nên hỏi =)))
mình bổ sung câu trả lời cho bạn


JRE nằm bên ngoài folder jdk được gọi là Public JRE -> dùng để chạy bất kỳ chương trình nào viết bằng java. Nó bao gồm tất cả mọi thứ cần thiết để chạy 1 file Java mà đã được compiled và đóng gói thành application, nhưng ko dùng để tạo chương trình đuợc.

JRE nằm trong folder jdk được gọi là Private JRE -> mục đích để JDK Tools sử dụng. (JDK bao gồm cả JRE và những gói khác như javac, javadoc,… để compiled và chạy chương trình).

Public jre vs Private jre cũng hông có gì khác nhau, ngoài việc nếu chỉ cần chạy chương trình (vd chạy trên máy khách) thì cài jre là đủ.


Qua đây, mình có góp ý là phần tìm hiểu của bạn cảm giác chưa gãi đúng bản chất, kiểu nó như kiểu lướt chưa đủ đô và mới chỉ nêu được biểu hiện. Mình nghĩ bạn nên học chắc lại java core =))) rồi bạn có thể tự đặt câu hỏi và tự trả lời nối tiếp topic này, một ý chí đẹp sẽ lay động những linh hồn tốt đẹp ở đây vào giúp bạn sửa những lỗ hổng :kissing_heart:

3 Likes

@nguyenhuuca
Em xin phép trả lời trước vài câu những câu khác em cần tìm hiểu lại.
2. Thể hiện qua việc: cũng một phương thức nhưng luổng xử lý khác nhau.
3. Với từ khóa static thì có thể gọi mà không cần tạo đối tượng, con non-static thì bắt buộc phải tạo đối tượng.
4. Trong java có 2 loại exception: checked exception và unchecked exception
5. khi thêm element vào ArrayList: tạo ra một mảng mới và copy tất cả các phần từ trong mảng cũ
6. Integer là kiểu đối tượng còn int là kiểu nguyên thủy
7. Thật ra thì em không biết câu này nhưng khi em thử test thì lỗi.

Đó là những gì em biết. Có thể thiểu hoặc sai, mong anh xem và sửa lại giúp em.
Em cảm ơn.

@giinny10
Cho em hỏi thêm là nếu mình copy cái jre trong jdk folder ra ngoài thì có chạy được các file java đã được biên dịch không? Tức là copy jre ra ngoài rồi xóa jdk đi.

Cảm ơn anh đã dành thời gian.

e cứ thử chạy java app bằng jre rời trước đi, rồi sẽ biết có được hay ko =)

1 Like

Thế bạn biết lỗi đó gây ra do nguyên nhân nào không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?