Cần mọi người cho mình xin ví dụ đơn giản về #if ở preprocess trong lập trình c

cho mình xin 1 ví dụ với ạ vì mình học trong tài liệu k có ví dụ với lại mình test thì thấy k hiểu cách hoạt động nó lắm

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3
Này bạn gì (!= thớt) ơi, cái này là #if chứ ko phải if.

Cái này ví dụ đơn giản thì lại không thể sử dụng được :smiley:

https://blog.kowalczyk.info/article/j/guide-to-predefined-macros-in-c-compilers-gcc-clang-msvc-etc..html

Đại loại là ngoài defined(<macro>) thì còn có thể #if <biểu thức> với các con số và macro hằng số. (lưu ý là preprocessor ko đọc const và ko tính sizeof, tới trình biên dịch mới đọc)

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?