Cần mobile coder or dev cùng làm dự án cá nhân

Nếu hiểu ý nhau chúng ta hợp tác lâu dài - mở rộng dự án, parttime or fulltime đều được, giá thương lượng. Vui lòng liên hệ zalo: 0899677243! rất hân hạnh được hợp tác -Welcome-

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?