Cần lời khuyên cho sinh viên ngành ô tô

Sinh viên mới ra trường ngành ô tô thì lương bao nhiêu . và cần phấn đấu thế nào để đạt mức lương từ 10 triệu đến 15 triệu vậy ạ .

sinh viên ngành ô tô thì bạn có thể làm được công việc gì nhỉ, bạn có kỹ năng gì vậy. Bạn giải thích xem được ko.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?