Cần làm 1 phần mềm tương tự như guitar tuner cho ios

Cần bác nào giỏi về lập trình làm cho mình phần mềm dự đoán về âm thanh,kiểu như shazam trên ios.cho nhập dữ liệu âm thanh đầu vào. bác nào làm được inbox zalo nhé 0394925186

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?