Cần hướng dẫn làm navigation bar bằng angular

Mọi người có thể dạy mình làm navigation bar bằng angular được không ạ?
Minh mới bắt đầu học angular
mình cảm ơn rất nhiều

https://material.angular.io/components/menu/overview

tinh thần tự giác nhé! Lần sau còn hỏi kiểu này mình flag đó

2 Likes

mình xin lỗi nhé. Lần tới mình sẽ không hỏi kiểu thế này nữa!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?