Cần giúp đỡ về ứng dụng hỗ trợ cho người khiếm thị

Chào mọi người, hiện tại trong lớp e có một project nhỏ là xây dựng một app hỗ trợ người khiếm thị.
App có chức năng như sau:
Khi người khiếm thị cần giúp đỡ thì bên app của volunteer sẽ có thông báo .Nếu đồng ý thì sẽ gửi thông báo về server
Đại khái client sẽ giao tiếp với nhau thông qua server.
Vậy cho e hỏi về phía sever nên được xây dựng như thế nào để nhận thông tin từ client và làm sao để client có thể kết nối với server ( ở đây là laptop của e) để gửi thông tin , ngược lại server làm sao có thể nhận biết client để gửi thông tin đúng đối tượng.
Mọi người cho e từ khóa để tìm hiểu là được ạ, E xin cảm ơn

1 Like

firebase thử xem bạn

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?