Cần giúp đỡ về lỗi ở phần mềm Netbeans

Em mới học Java và chạy thử chương trình đầu tiên. Nhưng lại xuất hiện lỗi này. Mong mọi người giúp đỡ

Cậu bị lỗi ClassNotFoundException: class Thuc_Hanh_20Bai.Main không được tìm thấy. Cậu kiểm tra xem cậu có build đúng project không, và class kia có tồn tại không nha :smile:
Nếu cậu chắc chắn đã build đúng project, cậu clean project và build lại xem sao. Ngoài ra, chạy gradle với --debug flag cũng có thể cho cậu biết thêm chi tiết. Nhớ đọc kỹ log lúc đó nhé!

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?