Cần giúp đỡ khắc phục lỗi USB "is not accessible"


(Hoang Giang) #1

đây là link về lỗi USB, mong bạn nào biết lỗi này và chỉ mình cách khắc phục lỗi, mình xin cám ơn trước

(SITUVN.gcd) #2

USB đã cài quền sở hữu thuộc về người khác (máy khác).
Tham khảo:
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/trying-to-format-an-external-drive-error-you-do/fd8577bd-6d3d-48ec-8484-ab86f3926c1f


(Hoang Giang) #3

mình bị USB mà nên mình thử 3 cách trong đấy đều không được, bạn có thể chỉ cụ thể hơn hoặc teamviewer cho mình được không


(Nyakuza) #4

Bạn thử xem
https://www.disk-partition.com/articles/volume-does-not-contain-recognized-file-system-usb-3889.html


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?